پروژه نیلوفر در دی ماه سال 1399 با تخریب بنای قدیمی این پروژه رسما شروع به کار نمود.