پروژه روف گاردن هترا در خیابان گلایل با بروز ترین متریال ها و طراجی مدرن توسط تیم های تخصصی در حال اجرا می باشد.