انجام مراحل سنگ کاری نما و فضای داخلی که در ویدئو قابل مشاهده است. بالاترین کیفیت سنگ و طراحی زیبا و چشم نواز برای ایجاد بهترین نمونه ممکن از مراحل در حال انجام است.