زیبایی، امنیت و کیفیت کم نظیر، موجب شد تا در ساختمان ناصر خصرو هترا به سراغ دستگیره های هوشمند سامسونگ برویم تا گامی در جهت رسیدن به هدف فراهم کردن بهترین ها برداشته باشیم

 

” گروه ساختمانی هترا ”