بروز رسانی 28 خرداد ماه پروژه گلایل از بخش های مختلف این ساختمان که در حال تکمیل شدن میباشد و مراحل پایانی این پروژه در جریان است.