در سالی که گذشت، قدم به قدم به تکمیل پروژه‎ ی چشم نواز نیلوفر هترا نزدیک تر شدیم.

برای دیدن روند پیشرفت پروژه نیلوفر هترا، با ما در مشاهده این ویدئو همراه باشید.