عایق نمودن این نوع لوله ها همانند انواع دیگر لوله‌ها به عمر و کارایی این لوله‌ها در تاسیسات کمک شایانی میکند. ‌

 این نوع عایق بندی به جهت جلوگیری از هدر رفت انرژی صورت میگیرد.

در این فرآیند مهم سعی در آن شد که با استفاده از عایق های اورجینال IT flex ایتالیا، بکارگیری مواد اورجینال خارجی بدون رقیق شدگی و بهره گیری از تخصص و مهارت مجری کار، کیفیت نهایی و قطعی آن را تضمین کنیم.