تحویل و جایگذاری جکوزی‎های 8 نفره برند WOPO ترکیه در پروژه گلایل